недеља, 12. август 2012.

KIM IL SUNG: DESET TAČAKA O VELIKOJ KONSOLIDACIJI CELE NACIJE ZA UJEDINJENJE OTADŽBINE

KIM IL SUNG: DESET TAČAKA O VELIKOJ KONSOLIDACIJI CELE NACIJE ZA UJEDINJENJE OTADŽBINEJednodušni zahtev i volja cene naše nacije je da se okonča gotovo poluvekovna istorija podele i konfrontacije i da se ujedini otadžbina. Interesi samostalnog mirnog ujedinjenja otadžbine zahtevaju veliko jedinstvo cele nacije, bilo to na Severu, na Jugu zemlje ili van njenih granica, bili to komunisti ili nacionalisti, siromašni ili bogati, ateisti ili teisti, moraju pre svega, da se udruže kao članovi iste nacije, nezavisno od svih razlika, i da zajednički trasiraju put ka ujedinjenju otadžbine.

Oni koji imaju snagu-snagom, koji imaju znanje-znanjem, koji imaju novac-novcem, rečju, svi su du-ni da daju svoj specifični doprinos ujedinjenju zemlje i procvatu ujedinjenja otadžbine, da okončaju podelu nacije i da pred čitavim svetom iskažu dostojanstvo i čast 70 miliona naših sunarodnika.

1. Putem velike konsolidacije cele nacije formirati samostalnu, miroljubivu i neutralnu jedinstvenu državu

Sever i Jug treba da stvore opštenacionalnu jedinstvenu državu, koja bi predstavljala sve članove nacije iz različitih slojeva stanovništva, uz zadržavanje oba danas postojeća sistema i obe vlade. Opšte nacionalna jedinstvena država treba da postane konfederacija koju bi sačinjavale dve regionalne vlade na Severu i Jugu, sa jednakim pravima. Ona treba da bude samostalna, miroljubiva, nesvrstana i neutralna država koja se ne bi orjentisala ni na jednu veliku silu.

2. Ujediniti se na osnovu ljubavi prema naciji i duha nacionalne samostalnosti.

Svi članovi naše nacije vezujući sudbinu svakog sa sudbinom nacije treba da se ujedine na osnovu jedinstvene misli da vatreno vole naciju i odbrane njenu samostalnost, kao životno važan faktor. Sa ponosom i dostojanstvom naše nacije treba odbaciti servilnost i nihilistički odnos prema vlastitoj naciji, koji razjeda svest o njenoj samostalnosti.

3. Ujediniti se na osnovu načela koegzistencije i obezbeđenja zajedničkih interesa, prosperiteta i potčinjavanja svega velikoj stvari ujedinjenja otadžbine.

Sever i jug treba da priznaju i uvažavaju postojanje međusobno različitih ideja, ideala i sistema, da ne narušavaju međusobne interese da ostvare zajednički napredak i prosperitet. Treba obezbediti, pre svega, interese cena nacije, stojeći iznad regionalnih i klasnih interesa, i ulagati sve napore za ostvarenje ujedinjenja otadžbine.

4. Ujediniti se uz obustavu svih političkih polemika koje podstiču raskol i konfrontaciju među sunarodnicima.

Sever i Jug ne treba da teže konfrontaciji niti da je podstiču, već su dužni da prekinu sve vrste političkih polemika i da odustanu od kleveta i insinuacija. Ne treba se neprijateljski odnositi prema sunarodnicima, već se mora udruženim snagama nacije zajednički suprotstavljati agresiji i mešanju stranih sila.

5. Likvidirati opasnost od napada na Sever i na Jug, od pobede nad komunizmom i od pretvaranja zemlje u crvenu i uspostaviti uzajamno poverenje i zajedništvo.

Sever i Jug ne treba jedan drugom da prete i da se napadaju. Treba odustati od namere da se nametne svoj sistem drugoj strani i da se proguta druga strana.

6. Visoko ceniti demokratiju, međusobno se ne odbijati zbog različitih političkih uverenja i ići zajedno ruku pod ruku u cilju ujedinjenja otadžbine.

Treba omogućiti slobodu diskusija i aktivnosti po pitanjima ujedinjenja, političke opozicije ne treba izložiti represijama, osvetama, progonima i kaznama. Nikoga ne treba optuživati zbog približavanja Severu ili Jugu, već se moraju osloboditi zbog zbližavanja i rehabilitovati svi politički zatvorenici kojima treba omogućiti da daju doprinos procesu ujedinjenja otadžbine.

7. Treba zaštititi materijalna i duhovna bogatstva koja pripadaju pojedinim ličnostima i organizacijama i podsticati njihovo korišćenje u interesu ostvarenja velike nacionalne konsolidacije.

Ne samo do ujedinjenja zemlje, već i posle ujedinjenja treba priznati državnu, kooperativnu i ličnu svojinu i štititi kapital i imovinu pojedinih ličnosti i organizacija, kao i zajedničke koncesije sa inostranim kapitalom. Treba priznati društvenu reputaciju i kvalifikaciju svakog čoveka u svim oblastima nauke, prosvete, književnosti, umetnosti, publicistike, štampe, zdravstva, fiskulture i sporta itd., i treba zadržati povlastice zaslužnim ljudima.

8. Postići uzajamno razumevanje, poverenje i zajedništvo cele nacije preko kontakata, putovanja i dijaloga.

Treba ukinuti sve prepreke koje omogućavaju kontakte i putovanja, omogućiti svima da se posećuju bez ikakve diskriminacije. Treba osigurati različitim političkim partijama, grupacijama i različitim slojevima stanovništva jednaku mogućnost da razgovaraju, razvijati dvostrani i mnogostrani dijalog.

9. Svi pripadnici nacije na Severu i Jugu zemlje, kao i van njenih granica treba da jačaju uzajamnu solidarnost na putu ka ujedinjenju otadžbine.

Na Severu i Jugu zemlje, kao i van njenih granica, treba podržavati sve što je korisno za ujedinjenje otadžbine bez predubeđenja, a zajednički odbacivati ono što je štetno i, prevazilazeći uske okvire svakoga, koordinirati akcije i međusobno sarađivati. U patriotskom radu za ujedinjenje otadžbine, sve političke partije, organizacije i naši sunarodnici uz različitih slojeva stanovništva na Severu i Jugu zemlje, kao i van njenih granica, treba da se ujedine u organizacionom smislu.

10. Treba visoko ceniti ljude koji su dali doprinos velikoj nacionalnoj konsolidaciji i ujedinjenju zemlje.

Treba dati posebne povlastice ljudima koji su zaslužni za veliku nacionalnu konsolidaciju i ujedinjenje otadžbine, poginulim patriotama i njihovim potomcima. Treba ispoljiti velikodušnost prema onima koji su u prošlosti izdali naciju ako se pokaju i stanu na put patriotizma, i pravilno ih oceniti prema zaslugama na polju ujedinjenja otadžbine.

6. april 1993. godine